Sunday 5th of July 2020 06:21:33 AM

وليد بك قد الكل

رسالة إلى أهلنا في الجبل الصامدون في وجه الفتن، والصابرون في زمن المحن.
بقلم الشاعر الدكتور محمود الحلبي
تورنتو - كندا
14 تموز 2019

جبلنـا كـل عمـرو للوفـا بيجِـــل
وللضيف ملقى بلهفة لما يطـُــل
قلوبنا نبـع من المحبـة والجـود
بيفوح عطـرا من الـورد والفِــل
الشهامـة والمـروة والكـرم منـا
وكرامتنا خـط احمـر ومـا بتقِــل
الرجولة عنا مقلع مـن الصخـر
ويـوم الشدة سيوفنا لها بتنسَـل
كبارنـا كـل مـا ختيـرت بتصيـب
وإن حنيـت روســها مـا بتنــذَل
وشبابنا بتفــدي الارض بدمهــا
عطيــت كتيـــر ومــا رح تمِـــل
مشايخنـا رمـز للحكمـة والتقـى
بعمــــــايم ناصعــة لمــن عَقَــل
وبنـو مــعروف للخيـر والهـدى
نجــم لامـــع بالسمـــا مــا أفـَــل
لكــن لمـا الغريـب يدخـل دارنــا
ويكون بدو نار الفتنــة تِشتِعِــل
ويلاقـــــي نـاس باعــت حالهــا
ومستوى الكرامــة عندهــا قَــل
وفي ناس مهما اعطيتها بتريـد
اكثـــر وبكـــل فرصــة بتستغِــل
في ناس من اصلها معدن وفـي
وفي ناس من أصلها دود الخَل
وأبو تيمور حامـل تـاج النصــر
حامـي الجبــل والسهــل والتَــل
إن حضر أو غـاب نورو بيشــع
مـا ممكـن يقبــل الحيـاة بالظُــل
متل الخمر كلما تعتقـت بتطيـب
علـــى المبــادي وفيـــة بتضَــل
دايمـــــا محـــلق بأعــلى سمــا
وحاضــن للكــل مهمــا حصَـــل
بمواقــــــف شجاعــة وجريئــة
وعمــــل متواصــل ومــا بيكِــل
من أجــل المصالحــة والعيــش الواحـــد
كســر ألـف غِـل وغِـل
إدفنــــــوا موتاكـــم وتقدمـــوا،
والبيــك شامخ كـالأرز ما غفَــل
الفتنــــة دفنهــا، وفــي سبيـــل
وحـدة الطائفــة جـــهودو بَـــذَل
رفــــض التعصــــب الطــائفــي
ورفض نبش القبور ولــم يَــزَل
بالإنسانيــة وصــدق المواقــف
قلوب النــاس وعقولــها احتَــل
هوي البوصلة وبيضـة القبــان
لولاه ميـزان لبنــان كـان اختَــل
بثورة الارز كان القائــد البطــل
بفضـلو لبنــان تحــرر واستَقَــل
قائـــــد لبنانــي وعربــي كبيــر
لوفــاق وطنــي وصلــح إكتمَــل
هيذا جبلنـا وللفخـر عنـا كمــال
بوجه منـور كالبــدر لمــا يهِــل
بجبلنـــــا دار المختــارة دارنــا
والزعيـم وليــد بيــك قــد الكِــل
وأكثــــر بكثيـــر كتيـــر كتيــــر
لمــا مـن عالــي العالــي بيطُــل