Friday 28th of February 2020 02:29:10 AM

من اقوال نجيب محفوظ

النباتات لا تملك العقل، ولو غطّيتها بصندوق فيه ثقب لخرجت من هذا الثقب متتبعة للضوء. فما بالنا لا نتبع النور ونحن نملك العقول!